Zpětný leasing nemovitostí po celé ČR

 

Zpětný leasing nemovitosti se v posledních letech stává populární formou financování zejména v případě, kdy se osoba ocitá ve finanční tísni a majetku hrozí exekuce. Jak vám může zpětný leasing pomoci, jaké jsou jeho výhody a na co si dát pozor?

Vysvětlení pojmu zpětný leasing nemovitosti

S pojmem leasing máme většinou spojený nákup osobního automobilu nebo nákup stroje. Zkrátka zařízení, na které v současné době nemáme peníze, ale chceme jej užívat. Proto uzavíráme smlouvu s leasingovou společností. Ta se stává vlastníkem daného předmětu a klient jí hradí dohodnutou výši splátek. Po celou dobu není majitelem a má určitá omezení při disponování s předmětem. Majitelem se stává až na konci smluvního vztahu, a to při splnění předem stanovených podmínek.

Zpětný leasing nemovitostí má podobný průběh. Zpětný leasing nemovitostí znamená, že nemovitost “prodáte”, získáte dohodnutou kupní cenu a nájemní smlouvu. Musíte tedy mít svoji nemovitost, kterou nabídnete do zpětného leasingu.

Se společností následně uzavíráte nájemní smlouvu na užívání nemovitosti a platíte dohodnuté nájemné.

Předem jsou stanoveny podmínky zpětného odkupu nemovitosti a výše budoucí kupní ceny. Po uhrazení závazků je rovněž možné na nemovitost žádat hypoteční úvěr a nabýt ji zpět do vlastnictví.

Smlouva

k výkupu nemovitosti
 • Mezi vámi a budoucím majitelem.
 • Smlouva se vždy připraví individuálně (na míru).
 • Podpisy se úředně ověří.
Náhled
postup

Zpětný leasing nemovitostí je transparentní

Vše dostanete předem ke kontrole a prostudování. Smlouvy, které budete podepisovat, si můžete prostudovat, případně konzultovat s advokátem.

Kdy pomáhá zpětný leasing nemovitosti

Zpětný leasing nemovitosti vám podá pomocnou ruku ve chvíli, kdy jste ve finanční tísni a máte dluhy a exekuce a následné hrozí zabavení majetku. Získáváte téměř okamžitě nutné finanční prostředky z kupní ceny pro úhradu stávajících dluhů. Zároveň není nutné stěhování a nadále svoji nemovitost užíváte tak, jak jste byli zvyklí, protože máte k nemovitosti nájemní smlouvu na to, že můžete vaši nemovitost dál využívat.

Zpětný leasing nemovitostí za maximální možnou výši kupní ceny nemovitosti

Vaši nemovitost se vždy budeme snažit vykoupit za maximální možnou cenu. Cenu zpětného leasingu ovlivňuje několik faktorů.

Nemovitost

 • Druh nemovitosti a její stav.

 • Umístění vaší nemovitosti.

 • Ceny nemovitosti v místě a čase obvyklé

 • Právní vady na nemovitosti (např. předkupní právo).

Bonita klienta

 • Měsíční příjmy klienta.

 • Celkové dluhy a exekuce klienta.

Obvyklá výkupní cena zpětného leasingu je v rozmezí 50 – 90 % hodnoty nemovitosti. Ale přesná cena se určuje individuálně po osobní prohlídce nemovitosti.

Jaká je výše splátek u zpětného leasingu?

Výši splátek si sjednáváte podle aktuálních finančních možností. Je možné si je rozložit i na několik let tak, aby nebyly nebezpečnou zátěží rodinného rozpočtu. Odkupující společnost se postará i o nepříjemná jednání s vašimi věřiteli a dohlédne na umoření (zaplacení) stávajících dluhů. Nadále platíte jen jednu dohodnutou splátku. Zpětný leasing nemovitostí také pomáhá klientům, kteří by už nedosáhli na úvěr v bance. Zároveň je díky zpětnému leasingu možné získat vyšší částku než v případě půjčky. Zpětný leasing nemovitostí je dostupný i osobám s nižšími příjmy.

Kdo se stará o nemovitost?

Po dobu trvání nájmu samozřejmě platíte dál potřebná pojištění. Nemáte ale povinnost vyšší investice do nemovitosti. O její údržbu se po dobu zpětného leasingu stará vlastník. Také se můžete rozhodnout, zda budete chtít vaši nemovitost zpět do vlastnictví nebo si pořídíte jinou, která bude lépe odpovídat vašim představám.

Jak probíhá zpětný leasing

Na Výkup - daň z nemovitosti, blog

Postup je velmi jednoduchý

 1. Vyplňte žádost. 
 2. Připravíme vám nabídku s maximální možnou výkupní cenou.
 3. Dohodneme se, zda budete chtít zůstat v nájmu.
 4. Zpracujeme smluvní dokumentaci a zašle vám ji k prostudování.
 5. Podpis smluv a vyplacení peněz.

 

Žádost o výkup nemovitosti

Výhody zpětného leasingu nemovitosti

Jak funguje zpětný leasing nemovitostí jsme popsali výše, včetně jeho výhody že k nemovitosti máte platnou nájemní smlouvu, dle zákonu č. § 2235 Občanského zákoníku 89/2012 Sb. Další výhody zpětného leasingu:

 1. Jednoduchý postup.
 2. Rychlé jednání, rychlé získání hotových peněz.

 3. Možnost předčasného ukončení a vyplacení zpětného odkupu.

 4. Odvrácení exekuce v případě tíživé finanční situace.

 5. Bez nutnosti stěhování a závažných životních změn.

 6. Nemovitosti máte stále v užívání.

 7. Platíte pouze jednu dohodnutou výši splátky.

 8. Po pozdějším odkupu nemovitosti získáte nemovitosti zpět do svého vlastnictví.

 9. Cena nemovitosti může růst, výši nájmu ale zůstává stejná.

 10. Zpětný leasing nemovitosti zabrání exekuci.

Nájemní smlouva

k výkupu nemovitosti
 • S vámi a novým vlastníkem.
 • Smlouva se vám připraví na míru.
 • Podpisy se neověřují.
Vzor smlouvy
Výhody našeho výkupu

Neskončíte bez střechy nad hlavou

Nemovitost nebudete se zpětným leasingem opouštět a můžete se s námi domluvit na jejím dalším používání až do doby vašeho zpětného odkupu.

Zpětný leasing nemovitosti a jeho další způsob využití

Zpětný leasing je vhodné využít i v případě, že potřebujete rychle hotovost na úhradu jiné nemovitosti. Je zřejmé, že při současné vysoké poptávce na trhu s nemovitostmi má přednost ten kupující, který dokáže okamžitě nákup financovat. Se zpětným leasingem takovou výhodu získáte. Pak samozřejmě nedochází k uzavření nájemní smlouvy na to, že budete své nemovitosti dále využívat. Před podpisem smluvní dokumentace (myšleno nájemní smlouvu a budoucí kupní smlouvu) se dohodnou parametry zpětného odkupu včetně budoucí kupní ceny, na postupu přepisu nemovitosti a konkrétních termínech předání.

Jaké jsou možnosti financování pozdějšího zpětného odkupu?

Pokud se rozhodnete odkoupit nemovitost zpět do svého vlastnictví, můžete to udělat několika způsoby. Pokud nebudete disponovat hotovostí a nebudete mít hotové peníze na odkoupení vaší nemovitosti, můžete uhradit předem dohodnutou cenu nemovitosti prostřednictvím hypotečního úvěru. K tomu využijete jakoukoliv bankovní (i nebankovní) společnost. Na Katastrální úřad se vloží nová zástavní smlouva na nemovitosti určené k odkupu. Na základě této zástavní smlouvy banka nebo nebankovní společnost vyplatí hypoteční úvěr (u nebankovní společnosti to bude tedy může být jakákoliv nebankovní hypotéka) do požadované výše ceny nemovitosti.

Na co si dát u zpětného leasingu pozor

Zpětný leasing nemovitostí už dnes na trhu nabízí celá řada firem. Jako v každém jiném je nutné být opatrný a pečlivě vybírat, protože lze narazit na seriózní společnosti, ale také na společnosti s neprůhlednou vlastnickou strukturou. Můžete se seznámit se zněním smluv předem? Znáte při podpisu zpětného odkupu nájemní smlouvu? To je nejčastější problém, se kterém jsme se během praxe setkali. Dokud neznáte znění všech právních dokumentů které budete při realizaci zpětného leasingu k vaší nemovitosti podepisovat, je lepší nic nepodepisovat a vyčkat.

Kdo hradí daň z nemovitosti?

Povinnost hradit daň z nemovitosti je po dobu trvání zpětného leasingu na aktuálním vlastníkovi, takže daň za vaši nemovitost nehradíte.

Je zpětný leasing nemovitostí podvod?

Není. Zpětný leasing nemovitostí je záchrana před věřiteli. Pomůžeme vám vyřešit finanční problémy uhradit dluhy na vaší nemovitosti. Zpětný leasing nemovitosti nabízíme do maximální tržní hodnoty.

Milada Urbanová
Milada Urbanová
Read More
“Potřebovali jsme rychle prodat dům a získat z prodeje peníze na vyplacení jiných závazků. Vše proběhlo rychle a v pořádku. Mohu doporučit”
Tomáš Výškrabka
Tomáš Výškrabka
Read More
“Byla radost s vámi spolupracovat! Peníze jsme měli na účtě ještě ten samý den při podpisu kupní smlouvy.”
Lenka Vogelová
Lenka Vogelová
Read More
“ Dostala jsem na vás doporučení od své kamarádky. Bylo pro nás důležité, abychom dostali rychle co nejvíc peněz a to jsme dostali! ”
Previous
Next
Petr Holub

Petr Holub

Se společností spolupracuji několik let. Oceňuji transparentní podmínky, lidský přístup ke klientům a snahu najít nejvýhodnější způsob financování.

Další služby, které nabízíme

Zpětný leasing dle příslušného zákona nanebízíme, pouze zprostředkováváme výkup, pronájem a následný prodej nemovitostí.

NaVýkup.cz © 2022. Všechna práva vyhrazena. Veškeré údaje uvedené na těchto webových stránkách se nevztahují ke spotřebitelským úvěrům dle zákona č. 257/2016 SB, které nenabízíme a ani nezprostředkováváme.