Rozvod? Hypotéka při rozvodu? Běžná realita, která postihne přibližně polovinu manželství. Jedním z nejzávažnějších rozhodnutí rozvádějících se párů bývá, jak naložit se společnou hypotékou. Jaké jsou možnosti vypořádání majetku po rozvodu?

Rozvod je zdrcující zkušenost, která je emociálně i finančně náročná. Partneři si musí rozdělit nejen společný majetek, ale také společné závazky – a to včetně hypotečního úvěru. Navíc je-li rozchod vyhrocený, může být snaha o dohodu ohledně hypotéky nadmíru komplikovaná.

Nicméně pro ty, kteří jsou připraveni spolupracovat, nemusí být otázka hypotéky a vypořádání majetku po rozvodu traumatizující. Než se o společný majetek hádat, je vždy pro obě strany výhodnější čelit nevyhnutelnému a vyjednávat. Tím je možné vyhnout se nákladné a vyhrocené právní bitvě.

Hypotéka při rozvodu? Existuje několik možností, jak vypořádat bydlení a hypotéku v rámci rozvodového vyrovnání. V případě, že se pár na tyto možnosti předem připraví, bude mít nejlepší šanci na úspěšný a smírný výsledek.

Máte společnou hypotéku, ale s partnerem se rozvádíte?

Nejdůležitější je komunikace! A to jak vzájemná mezi partnery, tak s bankou, u které si rozvádějící pár sjednal hypoteční úvěr. Banku je zapotřebí kontaktovat a zjistit si další postup.

Třebaže bývá situace vyhrocená, v případě jednání s bankou je lepší nechat emoce stranou a nepoškozovat partnera, nebo mu dělat naschvály.

Výhodné je vyhledat odbornou pomoc právníka či finančního poradce, kteří poradí ideální řešení nastalé situace. Pomoc advokáta pak bude zapotřebí zejména v situaci, kdy jeden z partnerů nekomunikuje, nebo se odmítá dohodnout.

Hypotéka při rozvodu: Jaké jsou možnosti?

Možností je hned několik – přičemž výběr nejvhodnější z nich závisí na řadě faktorů, například na tom, zda chce jeden z partnerů v domě či bytě zůstat, či na úvěrové bonitě partnerů.

Zatímco se mnoho rozvádějících párů často přiklání k možnosti prodat společné bydlení, splatit hypoteční úvěr a rozdělit si zbývající peníze, jiní se rozhodnou přenechat nemovitost jednomu z partnerů, často prostřednictvím převodu nemovitosti a přepsání nebo refinancování hypotéky. Jaké jsou hlavní možnosti, které lze při vypořádání hypotéky při rozvodu zvážit?

Gentlemanská dohoda

Probíhá-li rozvod mírumilovně a partneři jsou i nadále schopni se společně domluvit, mohou si hypoteční úvěr ponechat a dále jej společně splácet. Často se rovněž dohodnou, že byt či dům získají děti, až vyrostou, přičemž ve vzniklém mezičase lze nemovitost pronajímat.

Častým scénářem rovněž bývá, že v domě nebo bytě jeden z partnerů zůstane (obvykle s dětmi) a hypotéka se nadále splácí oběma partnery. Nicméně i v tomto případě má pár povinnost banku o rozvodu informovat.

Převod hypotéky při rozvodu na jednoho z manželů

Další možnost je vyvázání jednoho z partnerů z hypotéky. V takovém případě si nemovitost jeden z páru ponechá, zároveň však na sebe přepíše celý hypoteční úvěr, a navíc musí druhého vyplatit z toho, co už na hypotéce splatil.

Vyvázání jednoho z páru je možné na základě dodatku ke smlouvě o hypotečním úvěru. Nicméně je zapotřebí doložit dostatečný příjem a bonitu. Banka bude také vyžadovat majetkové vypořádání partnerů, rozdělení společného jmění a také konečný rozsudek o rozvodu.

Prodej nemovitosti s hypotékou

V případě, že ani jeden z manželů nemá dostatečný příjem k tomu, aby hypoteční úvěr splácel sám, a zároveň partneři nechtějí pokračovat ve společném splácení hypotéky, nabízí se možnost prodeje domu či bytu s hypotékou nebo výkup, splacení úvěru a rozdělení peněž, které zbudou.

Ideálním časem k prodeji je doba končící fixace. Jinak si bude banka účtovat poplatky za mimořádnou splátku, které mohou dosahovat až statisíců. Někdy je však co nejrychlejší prodej společné nemovitosti jedinou možnou volbou a rozvádějící pár se k němu uchýlí i za cenu vysokých poplatků.


Facebook


Linkedin

Zpětný leasing dle příslušného zákona nanebízíme, pouze zprostředkováváme výkup, pronájem a následný prodej nemovitostí.

NaVýkup.cz © 2022. Všechna práva vyhrazena. Veškeré údaje uvedené na těchto webových stránkách se nevztahují ke spotřebitelským úvěrům dle zákona č. 257/2016 SB, které nenabízíme a ani nezprostředkováváme.