Výkup pozemků a platba v hotovosti

Na trhu nemovitostí, kde se potká zájemce o nákup s vhodným prodejcem pozemku, trvá dokončení transakce často dlouhé měsíce. Jednání bývá komplikováno i tím, že kupující vyřizuje na koupi pozemku půjčku. O řadu zemědělských ploch nemají kupující zájem zejména v případě, že se pozemky nachází mimo atraktivní lokality. S výkupem zemědělských pozemků vám může pomoci přímý výkup. K výkupu lze nabídnout jakékoliv pozemky, nemusí se jednat jen o pozemky stavební. Rychlé vyplacení hotovosti získáte i v případě výkupu stavební parcely, zemědělského pole, výkupu lesů a luk. Hodnota pozemku je odborně vyčíslena dle běžné tržní ceny, získáváte atraktivní sumu s rychlou výplatou při podpisu. Výplata se realizuje na bankovní účet a bez čekání na plný přepis na katastru. 

Vykupujeme všechny pozemky s vyplacením hotovosti

Může se před vámi objevit nová investiční příležitost, toužíte začít podnikat, jste povinni vyplatit dědický podíl nebo usilujete o úhradu dluhů. Je mnoho situací, kdy je zapotřebí získat rychle finanční hotovost a nemůžete čekat na prodej pozemku koncovému zájemci. Za nabídnutý pozemek získáte peníze téměř obratem po zpracování smluvní dokumentace. Případný pokles hodnoty pozemku nese na bedrech výkupní společnost a vy dostáváte hotové peníze, se kterými můžete okamžitě disponovat. Na výkup můžete nabídnout jakýkoliv pozemek v České republice bez ohledu na druh pozemku a lokalitu.

Jak probíhá výkup

Výkup pozemků od NaVýkup.cz

Postup výkupu je velmi jednoduchý

 1. Vyplňte žádost.
 2. Připravíme vám nabídku s maximální možnou výkupní cenou.
 3. Zpracujeme smluvní dokumentaci a zašle vám ji k prostudování.
 4. Podpis smluv a vyplacení peněz.

 

Rychlý výkup zemědělských pozemků

Při přímém výkupu zemědělských pozemků nejste vystaveni žádným obchodním trikům, nátlaku realitního makléře nebo smlouvání o ceně. Podmínky výkupu jsou transparentní, veškerá jednání vedou k vytyčenému cíli. Tím je spokojenost na obou stranách a rychlé připsání hotovosti na bankovní účet prodávajícího. Vyplňte kontaktní formulář co nejdříve a dozvíte se, jakou částku za vaši půdu můžete požadovat.

Žádost o výkup pozemku

Nabídněte k výkupu pole, lesy a louky

Po zemědělských pozemcích není na trhu vysoká poptávka. Řada zemědělců si pozemky pronajímá (propachtovává) a nemá zájem být jejich přímými majiteli. Z pachtu zemědělské půdy má majitel pozemku jen minimální výnos. Přímý výkup za hotové vám zajistí veškerý kompletní právní servis, máte jistotu rychlého vyplacení peněz v hotovosti. Inkasujte hotovost za stavební parcely, lesy po celé ČR, které nevyužijete a nabídnete je k výkupu. Obratem vám sdělíme podrobnosti a za krátký čas se můžete těšit na atraktivní obnos v hotovosti nebo na vašem bankovním účtu.

Kupní smlouvy by měly obsahovat následující položky:

 1. Identifikace stran: názvy, adresy, rodná čísla (nebo IČ) prodávajícího a kupujícího.

 2. Identifikace pozemku: adresa, popis pozemku, katastrální údaje, rozloha.

 3. Kupní cena: její výše a způsob, jakým bude zaplacena (jednorázově, na splátky, s předem stanovenými termíny atd.).

 4. Podmínky převzetí: podmínky, za jakých bude pozemek předán kupujícímu (např. doba převzetí, stav, práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího).

 5. Záruky a odpovědnost: prodávající by měl uvést, že je majitelem pozemku, není na pozemku žádná zátěž, dluh či břemeno, kupující zároveň potvrzuje, že je s touto informací seznámen a přebírá pozemek bez jakýchkoli nároků v budoucnosti.

 6. Podpisy: smlouvu musí podepsat s ověřenými podpisy jak kupující, tak prodávající, aby byla platná.

Nabízíme vám kompletní právní servis v oblasti výkupu pozemků. Naši zkušení právníci jsou schopni poskytnout komplexní právní poradenství týkající se kupních smluv, vlastnických práv a dalších právních aspektů souvisejících s výkupem.

Nabízíme také možnost rychlého a jednoduchého odkoupení pozemků za hotové, což usnadňuje celý proces a snižuje rizika pro klienta. S naším právním servisem se můžete spolehnout na to, že vykupujeme efektivně, s minimálními riziky a bez komplikací. Kupní smlouvy dostanete s dostatečným předstihem, abyste si je mohli samozřejmě v klidu prostudovat anebo zkontrolovat s nezávislým právním zástupcem.

 

Kupní smlouva

k výkupu pozemku
 • S vámi a novým vlastníkem.
 • Smlouva se vám připraví na míru.
 • Podpisy se ověřují.
Kupní smlouva na pozemek
Výhody našeho výkupu

Výkup za nejvyšší možnou cenu

Hodnotu určujeme například na základě ceny, která je v místě a čase obvyklá.

Jak se stanovuje výkupní cena?

Hodnotu pozemku a jeho výkupní cenu určuje zpravidla několik faktorů. Obvykle se používají metody, jako je srovnávací analýza nebo kapitalizační metoda. Srovnávací analýza porovnává cenu s podobnými pozemky v dané oblasti. Kapitalizační metoda hodnotí budoucí potenciální výnosy z pozemku.

Faktory, které ovlivňují cenu pozemku jsou:

 1. Poloha – umístění v centru města bývají mnohem dražší než na venkově.
 2. Velikost – větší pozemky mohou mít nižší cenu za metr čtvereční než pozemky menší.
 3. Možnost využití – pozemky které jsou stavební mají vždy vyšší hodnotu.
 4. Infrastruktura – jaký je na pozemek přístup, zda je přes jiný soukromý pozemek nebo přes pozemek obecní, zda jsou na pozemku inženýrské sítě, atd. Existenci inženýrských sítí si můžete ověřit například zde nebo na webových stránkách skupiny ČEZ.
 5. Tržní podmínky – aktuální prodejní nabídka srovnatelných pozemků v okolí k prodeji.
 6. BPEJ – jednotka k hodnocení zemědělské půdy. Co je BPEJ?

Přehnaná pravidla, transparentní jendání

Veškeré podmínky prodeje budete znát ještě před podpisem smluvní dokumentace. Společně si projdeme detailně celý proces prodeje. Smluvní dokumentaci vám dáme k prostudování předem, abyste měli dostatek času ke kontrole. 

Jednáme namísto vás

Po celou dobu získáváte naši podporu a právní servis. Postaráme se o veškeré právní kroky a zároveň se namísto vás dohodneme s případnými věřiteli nebo zainteresovanou třetí stranou

Kontaktujte nás co nejdříve a dozvíte se, jaké podmínky máte pro vás připraveny.

Milada Urbanová
Milada Urbanová
Read More
“Potřebovali jsme rychle prodat dům a získat z prodeje peníze na vyplacení jiných závazků. Vše proběhlo rychle a v pořádku. Mohu doporučit”
Tomáš Výškrabka
Tomáš Výškrabka
Read More
“Byla radost s vámi spolupracovat! Peníze jsme měli na účtě ještě ten samý den při podpisu kupní smlouvy.”
Lenka Vogelová
Lenka Vogelová
Read More
“ Dostala jsem na vás doporučení od své kamarádky. Bylo pro nás důležité, abychom dostali rychle co nejvíc peněz a to jsme dostali! ”
Previous
Next
Petr Holub

Petr Holub

Se společností spolupracuji několik let. Oceňuji transparentní podmínky, lidský přístup ke klientům a snahu najít nejvýhodnější způsob financování.

Zpětný leasing dle příslušného zákona nanebízíme, pouze zprostředkováváme výkup, pronájem a následný prodej nemovitostí.

NaVýkup.cz © 2022. Všechna práva vyhrazena. Veškeré údaje uvedené na těchto webových stránkách se nevztahují ke spotřebitelským úvěrům dle zákona č. 257/2016 SB, které nenabízíme a ani nezprostředkováváme.