Katastr nemovitostí a vše co potřebujete vědět - NaVýkup.cz

Katastr nemovitostí - informace o nemovitostech na jednom místě

Jednou z největších databází, které jsou provozovány státem, je evidence katastru nemovitostí. Shrnuje informace o veškerých stavbách a parcelách, domech, bytových i nebytových jednotkách. Nahlížení do katastru nemovitostí je zdarma, zjistíte důležité informace o majiteli nebo o tom, zda je u nemovitosti omezeno dispoziční právo exekucí či věcným břemenem.

Nahlížení do katastru nemovitostí je zdarma

Katastr nemovitostí je poměrně přehlednou databází, která zaznamenává údaje o parcelách, pozemcích, stavbách, bytech, domech a jiných nemovitostech. Nahlížení do katastru nemovitostí odhalí typ nemovitosti a její účel, evidenční číslo, jméno majitele i s adresou, údaje o sousedních parcelách. Údaje jsou zároveň zobrazeny na různém typu map, zjistíte velikost pozemku a budete znát hranice jednotlivých pozemků. Důležitým údajem, zejména v případě že uvažuje o koupi určité nemovitosti, jsou údaje o zapsaných exekucích, zástavách nebo věcných břemenech. Katastrální úřad aktualizuje údaje každý den, zároveň má pravomoc měnit hranice katastrálního území. Proto se vyplatí čas od času zkontrolovat náhledem do KN vlastní nemovitosti, a to i v případě, že se domníváte, že u nich k žádné evidenční změně nedošlo.

Jak nahlížet do katastru nemovitostí

Po zobrazení stránek katastru nemovitostí na Českém úřadu zeměměřičském a katastrálním, vybíráte možnost nahlížení do katastru nemovitostí. Přehledně se vám seřadí nabídka doplněná infografikou a vybíráte typ nemovitosti u které chcete prověřit zápis. V možnostech je zobrazení informací o parcelách, stavbách, jednotkách nebo o probíhajících řízeních. Vyhledávání můžete provádět přes nejrůznější kódy, evidenční čísla, názvy nebo přímo přes interaktivní mapu. Jako první zadáváte vždy kód obce nebo název katastrálního území. Postačí zadat část názvu a aplikace vám nabídne seznam katastrálních území, které názvu odpovídají. Náročnější je orientace u parcel, ty můžete buď vyhledat přes mapu nebo je nutné zadat jejich parcelní číslo. Budovy se vyhledávají poměrně snadno, zadáváte číslo popisné nebo číslo evidenční. Nahlížení do katastru podle adresy je samozřejmě možné, nicméně prověříte vždy jen konkrétní nemovitost. Zjistíte majitele nebo spolumajitelé, ale nezobrazí se vám například informace o tom, jaké další nemovitosti majitel vlastní.

Náhled do katastru dle adresy

Jakmile znáte adresu bytu nebo rodinného domu, je vyhledání v katastru poměrně snadné. Jak ale postupovat v případě, že konkrétní adresu nebo čísla popisné neznáte? Orientací vám bude interaktivní mapa, která je dostupná v různém provedení. Zahrnuje veškerá katastrální území České republiky. Postupným přibližováním různých částí území se můžete dostat až k informacím o konkrétním domě, pozemku nebo rekreačním objektu. Stačí jej lokalizovat na mapě nebo poznat na předloženém nákresu. Tímto způsobem zjistíte údaje o majiteli i bez znalosti adresy. Na mapách zjistíte nejrůznější vzdálenosti od hranic pozemků nebo velikosti vyhledávaných nemovitostí. Pro zemědělce nebo pachtýře jsou jistě cenné informace o způsobu ochrany půdy nebo o její bonitě.

Zpětný leasing dle příslušného zákona nanebízíme, pouze zprostředkováváme výkup, pronájem a následný prodej nemovitostí.

NaVýkup.cz © 2022. Všechna práva vyhrazena. Veškeré údaje uvedené na těchto webových stránkách se nevztahují ke spotřebitelským úvěrům dle zákona č. 257/2016 SB, které nenabízíme a ani nezprostředkováváme.