NaVýkup - touha po vlastním bydlení

Většina Čechů preferuje vlastní bydlení a vnímají bydlení v nájmu téměř jako podřadné. Zlepšení situace by mohla přinést nová výstavba nájemního bydlení.

Většina Čechů bydlí ve vlastní nemovitosti

Nadpoloviční většina obyvatel České republiky žije ve vlastní nemovitosti. V Čechách nemá nájemní bydlení příliš líbivý status. Nájemní bydlení je dle názorů obyvatel spíše doménou lidí s nízkými příjmy a statistika jim dává za pravdu. Tomu odpovídá vysoké procento nájemního bydlení v Ústeckém a Moravskoslezském kraji, kde je vysoký počet obyvatel pod hranicí příjmové chudoby.

Výjimku z pravidla tvoří metropole Praha, kde je uváděn vyšší průměr příjmů. Podíl osob bydlících v nájmu je v Praze více než třetina. Tato skutečnost koresponduje s dočasným stěhováním mladých osob za prací do metropole.

Družstevní vlastnictví získává na atraktivitě

Bydlení v kolektivních domech získává znovu atraktivitu. Důvodem jsou vysoké ceny bytů pořizovaných do osobního vlastnictví. Kolektivní vlastnictví umožňuje tyto náklady výrazně snížit. Hlad po kolektivních domech je především na území hlavního města Prahy, kde výstavba nových bytů neuspokojuje poptávku. Více se staví až za hranicí města, jelikož obyvatelé volí bydlení v rodinných domech.

Nedostatek nájemních bytů vede k růstu cen nájemného, což způsobuje další problémy nízkopříjmovým rodinám.

Budoucnost nájemního bydlení

Klišé, že bydlení v nájmu má nižší společenský status, je velmi nebezpečné. Pro stírání sociálních rozdílů a prostupnější trh s nemovitostmi je důležité, aby se podíl nájemních bytů zvýšil a představoval například polovinu. To zároveň přispěje k větší mobilitě osob a lepšímu uplatnění na pracovním trhu.

Budoucností jsou developerské projekty, které se zaměří na výstavbu bytů určených pouze k pronájmu. Výrazným impulzem by byla i obecní výstavba nájemních bytů.

Autor: www.navykup.cz

Zpětný leasing dle příslušného zákona nanebízíme, pouze zprostředkováváme výkup, pronájem a následný prodej nemovitostí.

NaVýkup.cz © 2022. Všechna práva vyhrazena. Veškeré údaje uvedené na těchto webových stránkách se nevztahují ke spotřebitelským úvěrům dle zákona č. 257/2016 SB, které nenabízíme a ani nezprostředkováváme.