Na Výkup - daň z nemovitosti, blog

Pokud jste vlastníkem nemovitosti, máte povinnost zaplatit daň z nemovitosti. U nemovitostí nově nabytých je třeba také podat přiznání k dani z nemovitosti. Připravili jsme pro vás praktického průvodce daní z nemovitosti.

Jak se počítá daň z nemovitosti

Výpočet daně z nemovitosti je poměrně složitý, proto vám pomůže přehledná kalkulačka pro výpočet daně z nemovitosti.

Na výši daně z nemovitosti má vliv typ stavby nebo druh pozemku. Dále je nutné znát výměru nebo zastavěnou plochu. U rodinných domů budete muset zohlednit i počet nadzemních podlaží.

Podle lokality jsou k nemovitosti přiřazeny koeficienty, a to jak místní, tak podle velikosti obce. Oba koeficienty uvádí daňový portál Finanční správy ČR.

Co vše je předmětem daně z nemovitých věcí

  1. Stavební parcely.
  2. Byty.
  3. Rodinné domy.
  4. Rekreační zařízení.
  5. Pastviny.
  6. Orná půda.

V obecné rovině jsou předmětem daně veškeré stavby a jednotky na území ČR a také všechny pozemky. Daň se stanovuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu daného roku.

Specifikem daně z nemovitostí je povinnost platit ji na rok dopředu.

Daň z nemovitostí jste povinni zaplatit bez ohledu na to, jaká je výše vašeho příjmu. U daně z nemovitosti je zdaňovacím obdobím jeden rok.

Přiznání k dani z nemovitosti

Daňové přiznání se podává po roce, ve kterém se změnil vlastník nemovitosti zapsaný v katastru nemovitostí a podává se do 1. února příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu. Finanční úřad musíte zvolit podle nemovitosti. To znamená, že vlastníci více nemovitostí v různých krajích podávají každé přiznání k nemovitosti samostatně podle územní působnosti Fú. V důsledku pandemie covid-19 se posouvají termíny pro všechny subjekty a daňové přiznání je možné podat do 1. dubna 2021.

Kdy se platí daň z nemovitosti

Po daňovém přiznání máte povinnost zaplatit daň. Ta je splatná do 31. května, pokud nepřesahuje 5 000 Kč. V případě vyšší částky, má vlastník možnost využít dvou splátek. Do 31. května a do 30. listopadu.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Pokud prodáváte nemovitost dříve než po 5 letech, jste povinni zaplatit daň z příjmu. Ta se počítá jako 15 % ze zisku při prodeji nemovitosti.

Autor: www.navykup.cz 

Zpětný leasing dle příslušného zákona nanebízíme, pouze zprostředkováváme výkup, pronájem a následný prodej nemovitostí.

NaVýkup.cz © 2022. Všechna práva vyhrazena. Veškeré údaje uvedené na těchto webových stránkách se nevztahují ke spotřebitelským úvěrům dle zákona č. 257/2016 SB, které nenabízíme a ani nezprostředkováváme.