Nemovitost s věcným břemenem můžete nabídnout k výkupu

Jedny z nejnáročnějších prodejů jsou prodeje nemovitostí zatíženými věcným břemenem. Umíme vám pomoci a postaráme se o rychlé vyplacení finančních prostředků na bankovní účet. Přesvědčte se o tom, že výkup s věcným břemenem realizujeme k vaší spokojenosti.

Věcná břemena nejsou překážkou

Častým věcným břemenem je osobní služebnost. Například v případě, kdy rodiče přepíší dům na děti ale s podmínkou, že v domě stráví pokojné stáří. Jedná se o doložku zapsanou v katastru nemovitostí, doložka nebrání volnému nakládání s nemovitostí. Zároveň předchází sporům o dědictví, jelikož je nemovitost přepsána na nového majitele. Tato nemovitost ale může zůstat i po dlouhá léta prázdná, pokud se rodiče například rozhodnou pro pobyt v zařízení s asistenční službou. Věcné břemeno služebnosti nezaniká odstěhováním osob, ale až úmrtím těch, vůči kterým je věcné břemeno zřízeno. Věcná břemena mohou být na nemovitosti i v nutnosti strpět provoz a údržbu inženýrských sítí nebo přecházení přes pozemek.

Smlouva

k výkupu nemovitosti
 • Mezi vámi a budoucím majitelem.
 • Smlouva se vždy připraví individuálně (na míru).
 • Podpisy se úředně ověří.
Náhled
postup

Výkup je přehledný a transparentní

Vše dostanete předem ke kontrole a prostudování. Smlouvy, které budete podepisovat, si můžete prostudovat, případně konzultovat s advokátem.

Jak prodat nemovitost s věcným břemenem

Není pravdou, že by nebylo možné nemovitost prodat. I pokud se jedná o věcné břemeno dožití jiných osob není nutné vyžadovat souhlas s prodejem. Majitel má plné právo nemovitost prodat, nový majitel přebírá věcné břemeno.

Povaha věcného břemene se poté promítá do výpočtu kupní ceny nemovitosti, nemovitost se poté odkupuje jako investiční nemovitost s vidinou zhodnocení vložených prostředků v budoucnosti.

Subtitle

Jak probíhá výkup

Some description text for this item

Na Výkup - daň z nemovitosti, blog

Postup výkupu je velmi jednoduchý

 1. Vyplňte žádost. 
 2. Připravíme vám nabídku s maximální možnou výkupní cenou.
 3. Dohodneme se, zda budete chtít zůstat v nájmu.
 4. Zpracujeme smluvní dokumentaci a zašle vám ji k prostudování.
 5. Podpis smluv a vyplacení peněz.

 

Výkup nemovitosti s věcným břemenem

K výkupu nemovitostí můžete nabídnout jakoukoliv nemovitost na území České republiky. Vždy posoudíme stav nemovitosti, tržní cenu nemovitosti v dané lokalitě dle cenové mapy a zároveň vyhodnotíme povahu věcného břemene. Výkup realizujeme za maximální možnou cenu a snažíme se postupovat tak, aby řešení bylo rychlé a co nejlépe odpovídalo potřebám a očekáváním prodejců. I u nemovitostí s věcnými břemeny můžeme nabídnou zpětný leasing nemovitosti.

Rychlý výkup pomáhá

Výkup nemovitostí je řešením, když je zapotřebí získat co nejrychleji větší obnos peněz v hotovosti. Ačkoliv se jedná o službu související s výkupem nemovitostí není zde žádná podmínka využití peněz získaných z prodeje. Výjimku tvoří pouze odkupy nemovitostí zatížených exekucemi, kdy je společnost pověřena zároveň jednat namísto klienta a vyřídit veškeré úhrady závazků. V takovém případě získává prodávající zbývající hotovost po vyplacení všech dlužných částek a po ukončení jednání s věřiteli. Prodávající má v situaci exekuce možnost využití právního a finančního poradenství, v jednání s věřiteli se může nechat zastoupit.

Nájemní smlouva

k výkupu nemovitosti
 • S vámi a novým vlastníkem.
 • Smlouva se vám připraví na míru.
 • Podpisy se neověřují.
Vzor smlouvy
Výhody našeho výkupu

Neskončíte bez střechy nad hlavou

Nemovitost nemusíte po výkupu opouštět a můžete se s námi domluvit na jejím dalším používání

Vykoupení bytových i nebytových prostor

K vykoupení můžete nabídnout jakoukoliv nemovitost, které jste vlastníkem. Domy a byty jsou nejčastějšími nemovitostmi k výkupu, ale nabízí se vykoupení i nebytových prostor nebo komerčních či rekreačních objektů. Ke každému prodeji se přistupuje individuálně a připsání peněz na bankovní účet je otázkou několika okamžiků po podpisu smluvní dokumentace.

Žádost o výkup nemovitosti

Milada Urbanová
Milada Urbanová
Read More
“Potřebovali jsme rychle prodat dům a získat z prodeje peníze na vyplacení jiných závazků. Vše proběhlo rychle a v pořádku. Mohu doporučit”
Tomáš Výškrabka
Tomáš Výškrabka
Read More
“Byla radost s vámi spolupracovat! Peníze jsme měli na účtě ještě ten samý den při podpisu kupní smlouvy.”
Lenka Vogelová
Lenka Vogelová
Read More
“ Dostala jsem na vás doporučení od své kamarádky. Bylo pro nás důležité, abychom dostali rychle co nejvíc peněz a to jsme dostali! ”
Previous
Next
Petr Holub

Petr Holub

Se společností spolupracuji několik let. Oceňuji transparentní podmínky, lidský přístup ke klientům a snahu najít nejvýhodnější způsob financování.

Zpětný leasing dle příslušného zákona nanebízíme, pouze zprostředkováváme výkup, pronájem a následný prodej nemovitostí.

NaVýkup.cz © 2022. Všechna práva vyhrazena. Veškeré údaje uvedené na těchto webových stránkách se nevztahují ke spotřebitelským úvěrům dle zákona č. 257/2016 SB, které nenabízíme a ani nezprostředkováváme.