Jak pomáhá zpětný leasing nemovitosti


Zpětný leasing nemovitosti se v posledních letech stává populární formou financování zejména v případě, kdy se osoba ocitá ve finanční tísni a majetku hrozí exekuce. Jak vám může zpětný leasing pomoci, jaké jsou jeho výhody a na co si dát pozor?

Vysvětlení pojmu 

S pojmem leasing máme většinou spojený nákup osobního automobilu nebo nákup stroje. Zkrátka zařízení, na které v současné době nemáme peníze, ale chceme jej užívat. Proto uzavíráme smlouvu s leasingovou společností. Ta se stává vlastníkem daného předmětu a klient jí hradí dohodnutou výši splátek. Po celou dobu není majitelem a má určitá omezení při disponování s předmětem. Majitelem se stává až na konci smluvního vztahu, a to při splnění předem stanovených podmínek.

Zpětný leasing nemovitostí má podobný průběh. Zpětný odkup nemovitosti znamená, že nemovitost prodáte a získáte dohodnutou kupní cenu.

Prodej se uskutečňuje velmi rychle, stejně jako vyplacení hotovosti na bankovní účet.

Se společností následně klient uzavírá nájemní smlouvu a platí dohodnuté nájemné.

Předem jsou stanoveny podmínky zpětného odkupu nemovitosti. Po uhrazení závazků je rovněž možné na nemovitost žádat hypoteční úvěr a nabýt ji zpět do vlastnictví.

Kdy pomáhá zpětný odkup nemovitosti

Zpětný odkup nemovitosti vám podá pomocnou ruku ve chvíli, kdy jste ve finanční tísni a hrozí vám exekuce a následné zabavení majetku. Získáváte téměř okamžitě nutné finanční prostředky pro úhradu stávajících dluhů. Zároveň není nutné stěhování a nadále užíváte dům nebo byt tak, jak jste byli zvyklí.

Výši splátek si sjednáváte podle aktuálních finančních možností. Je možné si je rozložit i na několik desítek let tak, aby nebyly nebezpečnou zátěží rodinného rozpočtu.

Odkupující společnost se postará i o nepříjemná jednání s vašimi věřiteli a dohlédne na umoření (zaplacení) stávajících dluhů. Nadále platíte jen jednu dohodnutou splátku.

Zpětný leasing nemovitostí pomáhá klientům, kteří by už nedosáhli na úvěr v bance. Zároveň je díky zpětnému leasingu možné získat vyšší částku než v případě půjčky. Zpětný odkup je dostupný i osobám s nižšími příjmy.

Po dobu trvání nájmu neplatíte pojištění a nemáte povinnost vyšší investice do nemovitosti. O její údržbu se stará vlastník. Také se můžete rozhodnout, zda budete chtít nemovitost zpět do vlastnictví nebo si pořídíte jinou, která bude lépe odpovídat vašim představám.

Výhody zpětného leasingu nemovitosti

  1. Jednoduchý postup
  2. Rychlé jednání, rychlé získání hotových peněz.
  3. Odvrácení exekuce v případě tíživé finanční situace.
  4. Bez nutnosti stěhování a závažných životních změn.
  5. Nemovitost máte stále v užívání.
  6. Platíte pouze jednu dohodnutou výši splátky.
  7. Po splacení úvěru je možné získat nemovitost zpět do vlastnictví.
  8. Po dobu nájemního vztahu má vlastník povinnost údržby i platby pojištění.

Zpětný odkup nemovitosti

Zpětný odkup nemovitosti můžete využít i v případě, že potřebujete rychle hotovost na úhradu jiné nemovitosti. Je zřejmé, že při současné vysoké poptávce na trhu s nemovitostmi má přednost ten kupující, který dokáže okamžitě nákup financovat. Díky rychlému výkupu nemovitostí, takovou výhodu získáte. Pak samozřejmě nedochází k uzavření nájemní smlouvy.

Před podpisem smluvní dokumentace se dohodnete na postupu přepisu nemovitosti a konkrétních termínech předání.